Logo Capsula M

Oferta formativa / Formació Professional

Cicles formatius

Els estudis de Formació Professional del sistema educatiu són els ensenyaments reglats més connectats amb la realitat del mercat laboral.

Intenten donar resposta a la necessitat de personal qualificat especialitzat en els diferents sectors d’activitat. Amb aquesta finalitat, s’organitzen en cicles formatius agrupats en famílies professionals i en diferents nivells dirigits a alumnes amb diferents perfils d’ingrés.

+ Informació de Grau Mitjà
+ Informació de Grau Superior

Formació professional

Vies d’accés a grau superior

Existeixen 3 vies diferents per accedir als Cicles Formatius de Grau Superior:

  1. Batxillerat: El 60% de les places es reserven a l’alumnat que prové de Batxillerat. Dins d’aquest 60% tindran prioritat aquelles persones que hagin cursat un batxillerat afí al cicle que es vol cursar. Després d’aplicar la prioritat, les sol·licituds s’ordenen tenint en compte la nota mitjana dels estudis.
    Taula d’afinitats de batxillerat
  1. Cicle Formatiu de Grau Mitjà o d’Arts Plàstiques i Disseny: El 20% de les places es reserven a l’alumnat que prové de CFGM. Dins d’aquest 20% tindran prioritat aquelles persones que hagin cursat un CFGM d’una família professional afí a la família del CFGS que es vol cursar.
    Taula d’afinitats entre famílies professionals
  1. Prova d’accés: El 20% de places es reserven a l’alumnat que ha superat la prova d’accés. Aquestes sol·licituds s’ordenen segons la qualificació.
Enquesta

Valora la web