Logo Capsula M

Oferta formativa / Formació Professional / Cicles Formatius

Documentació i Administració Sanitàries

CFGS

Aquests estudis capaciten per definir i organitzar processos de tractament de la informació i documentació clínica, extraient i registrant dades, codificant-les i validant la informació, garantint el compliment de la normativa, així com intervenir en els processos d’atenció i gestió de pacients i de gestió administrativa en centres sanitaris.

+ Informació

On estudiar-ho:

UVic
Seminari de Vic

UVic

UVic (Privat)
campusprofessional@uvic.cat
93 881 55 31

Seminari de Vic

Seminari de Vic (Privat)
das@seminarivic.cat
93 886 15 55

Enquesta

Valora la web