Oferta formativa

Batxillerat

El Batxillerat és la darrera etapa de l’Educació Secundària, té caràcter voluntari i la seva durada és de dos cursos, normalment es realitza entre els 16 i els 18 anys.

Es desenvolupa en modalitats diferents, de manera flexible i podent cursar diferents vies dins de cada modalitat per poder oferir una formació més especialitzada tenint en compte els interessos professionals de l’alumnat.