Oferta formativa

Batxillerat

El Batxillerat és la darrera etapa de l’Educació Secundària, té caràcter voluntari i la seva durada és de dos cursos, normalment es realitza entre els 16 i els 18 anys.

Es desenvolupa en modalitats diferents, de manera flexible i podent cursar diferents vies dins de cada modalitat per poder oferir una formació més especialitzada tenint en compte els interessos professionals de l’alumnat.

El Batxillerat és…

El batxillerat és l’etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals. El batxillerat prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

Modalitats
 • Arts
 • Ciències i tecnologia
 • Humanitats i ciències socials
Titulacions dobles
 • Batxiller i baccalauréat
 • Batxillerat internacional
 • Batxillerat i ensenyaments esportius (fase pilot)
 • Batxillerat d’arts i cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny (fase pilot)

Matèries

Què puc estudiar si trio la modalitat de...

Arts gràfiques i escèniques

 • Estudis universitaris
  Branca d’arts i humanitats
 • Ensenyaments artístics superiors
  (Equivalents a un estudi universitari)
 • Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny
 • CFGS de les famílies:
  • Arts gràfiques
  • Imatge i so
  • Imatge personal
  • Tèxtil i confecció de pell

Humanístic i social

 • Estudis universitaris:
  • Branca d’arts i humanitats
  • Branca de ciències socials i jurídiques
 • CFGS de les famílies:
  • Administració i gestió
  • Comerç i màrqueting
  • Hosteleria i turisme
  • Serveis socioculturals i a la comunitat

Ciències i tecnologia

 • Estudis universitaris
  • Branca de ciències
  • Branca de ciències de la salut
  • Branca d’enginyeria i arquitectura
 • CFGS de les famílies:
  • Activitats físiques i esportives
  • Agrària
  • Edificació i obra civil
  • Electricitat i electrònica
  • Energia i aigua
  • Fabricació mecànica
  • Fusta, moble i suro
  • Indústries alimentàries
  • Indústries extractives
  • Informàtica i comunicacions
  • Instal·lació i manteniment
  • Maritimopesquera
  • Química
  • Sanitat Seguretat i medi ambient
  • Transport i manteniment de vehicles

On el puc estudiar?

Taula de ponderacions i notes de tall

T’aconsellem que tinguis molt en compte les ponderacions a l’hora de triar quina matèria de modalitat esculls a la Fase General de la Selectivitat i quines esculls en cas que facis la Fase Específica.

Per decidir-te, has de consultar la taula de ponderacions de les universitats. Cada centre decideix quina importància dona a uns coneixements o uns altres per estudiar els seus graus. Per tant, per exemple, una universitat concreta valorarà com a més important que t’hagis examinat de Biologia i no de Química, i una altra ho considerarà al revés.

Les assignatures que la universitat valora més (cadascuna és diferent), tenen una ponderació de 0.2 a la selectivitatLa resta d’assignatures es ponderen amb 0.1 punts. Per tant, si et trobes davant del dubte d’examinar-te d’una assignatura o d’una altra a la sele, pregunta’t a quina universitat t’agradaria més estudiar.