Logo Capsula M

Oferta formativa

Formació professional

Els estudis de Formació Professional del sistema educatiu són els ensenyaments reglats més connectats amb la realitat del mercat laboral.

Els estudis de formació professional es divideixen en diferents modalitats:

Enquesta

Valora la web