Oferta formativa

Cicles formatius

Els estudis de Formació Professional del sistema educatiu són els ensenyaments reglats més connectats amb la realitat del mercat laboral.

Intenten donar resposta a la necessitat de personal qualificat especialitzat en els diferents sectors d’activitat. Amb aquesta finalitat, s’organitzen en cicles formatius agrupats en famílies professionals i en diferents nivells dirigits a alumnes amb diferents perfils d’ingrés. El primer nivell és el corresponent a la Formació Professional Bàsica.

Formació professional