Logo Capsula M

Oferta formativa / Formació Professional / Cicles Formatius

Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal

CFGS

Consisteix a gestionar la producció ramadera i realitzar treballs especialitzats de suport a equips veterinaris, programant i organitzant els recursos materials i humans disponibles, i aplicant els plans de producció, qualitat, sanitat i benestar animal, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental, d’acord amb la legislació vigent.

+ Informació

QUINTANES (Privat)
efa@quintanes.com
938502441

Enquesta

Valora la web