Logo Capsula M

Recursos

Continguts

Beques

Beques per ensenyaments postobligatoris no universitaris Convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional

Són les beques per als estudiants d’ensenyaments postobligatoris, que convoca el Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Estudis postobligatoris no universitaris

 • Batxillerat
 • Formació Professional de Grau Mitjà i de Grau Superior
 • Ensenyaments. artístics professionals
 • Ensenyaments. esportius
 • Ensenyaments. artístics superiors
 • Estudis religiosos superiors
 • Estudis d’idiomes en escoles oficials
 • Cursos d’accés i cursos de preparació per a les proves d’accés a la formació professional i cursos de formació específics per a l’accés als cicles de grau mitjà i de grau superior impartits en centres públics i en centres privats
 • Formació professional bàsica

Sol·licitud, terminis i requisits

Beques de caràcter general del Ministeri per estudis universitaris

Aquestes beques van dirigides a persones que cursin estudis universitaris oficials de grau i/o de màster universitari en una universitat de Catalunya o a la UOC.

Sol·licitud, terminis i requisits

Beca Equitat

Aquesta beca va dirigida a persones que cursin estudis universitaris oficials de grau o de màster habilitant en una de les universitats públiques de Catalunya, a la UOC o a algun dels 3 centres adscrits que hi participen.

Sol·licitud, terminis i requisits


Preinscripcions curs 2024-2025

Calendari de preinscripció curs 2024–2025

 • Educació Secundària Obligatòria.
  Presentació de sol·licituds: del 8 al 20 de març.
 • Batxillerat.
  Presentació de sol·licituds: del 18 al 25 d’abril.
 • Programes de Formació i Inserció.
  Presentació de sol·licituds: del 2 al 9 de maig.
 • Itineraris Formatius Específics (IFE).
  Presentació de sol·licituds: del 13 al 24 de maig.
 • Cicle Formatiu de Grau Bàsic.
  Presentació de sol·licituds: del 16 al 24 de maig.
 • Cicles de Formació Professional de Grau Mitjà.
  Presentació de sol·licituds: del 24 al 30 de maig.
 • Cicles de Formació Professional de Grau Superior.
  Presentació de sol·licituds: del 24 al 30 de maig.
 • Cicles d’Arts Plàstiques i Disseny de Grau Mitjà.
  Presentació de sol·licituds: del 24 al 30 de març.
 • Cicles d’Arts Plàstiques i Disseny de Grau Superior.
  Presentació de sol·licituds: del 24 al 30 de maig.
 • Cicles de Música i Dansa.
  Presentació de sol·licituds: del 8 al 20 de març.
 • Cicles d’Arts Escèniques.
  Presentació de sol·licituds: del 2 al 28 d’abril.
 • Cicles d’Ensenyaments Esportius.
  Presentació de sol·licituds: del 25 d’abril al 3 de maig i del 24 al 30 de maig.
 • Curs de preparació per la incorporació als cicles de grau superior.
  Presentació de sol·licituds: del 15 al 22 de juliol.

Tota la informació referent a les preinscripcions 2024-25, la trobareu a: https://preinscripcio.gencat.cat


Matricula curs 2024-2025

Calendari de matriculació pels ensenyaments postobligatoris, curs 2024–2025

 • Batxillerat.
  Del 21 de juny a l’1 de juliol de 2024: matriculació dels alumnes preinscrits a batxillerat amb plaça assignada.
 • Programes de Formació i Inserció.
  Del 2 al 8 de juliol de 2024.
 • Cicles Formatius de Grau Bàsic
  Del 17 al 21 de juny de 2024.
 • Itineraris Formatius Específics (IFE).
  Del 20 al 28 de juny de 2024.
 • Cicles de Formació Professional de Grau Mitjà.
  1a tanda del 17 al 22 de juliol i 2a tanda del 2 al 6 de setembre de 2024.
 • Cicles de Formació Professional de Grau Superior.
  1a tanda del 15 al 18 de juliol i 2a tanda del 2 al 6 de setembre de 2024.
 • Cicles d’Arts Plàstiques i Disseny de Grau Mitjà.
  Del 16 al 22 de juliol de 2024.
 • Cicles d’Arts Plàstiques i Disseny de Grau Superior.
  Del 17 al 23 de juliol de 2024.
 • Cicles de Música i Dansa.
  Del 20 al 27 de juny de 2024. Convocatòria extraordinàira, 3 de setembre de 2024 als centres amb places vacants.
 • Cicles d’Ensenyaments Esportius.
  Consultar dates als centres (https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/esportius/informat/calendari/).


Homologació i convalidació

L’homologació, suposa el reconeixement del grau acadèmic corresponent i habilita per continuar estudis d’un altre nivell educatiu espanyol. També implica el reconeixement dels efectes professionals inherents al títol espanyol de referència.

Quan la persona interessada vol continuar els estudis en un centre educatiu espanyol pot sol·licitar la convalidaciódels estudis estrangers realitzats en el seu país.

Aquí tens tota la informació que necessites per fer tot aquest procés:​
Informació bàsica sobre homologació d’estudis estrangers no universitaris

Enquesta

Valora la web