Logo Capsula M

Oferta formativa / Formació Professional / Cicles Formatius

Desenvolupament d’acplicacions web

CFGS

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

+ Informació

INS Cirvianum (Públic)
Héctor Ortiz
93 859 48 41

Enquesta

Valora la web