Laboratori d’anàlisi i control de qualitat

CFGS

Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar i supervisar l’activitat d’un laboratori i per desenvolupar i aplicar tècniques d’assaig i anàlisis físiques, químiques i microbiològiques sobre matèries primeres i productes químics o alimentaris per a  la investigació o el control de qualitat.

Institut de Vic (Públic)
Anna Mesalles
93 889 18 78

Valora la web