Logo Capsula M

Oferta formativa / Formació Professional / Cicles Formatius

Dietètica

CFGS

Tècnic/a superior en Dietètica. Aquests estudis capaciten per elaborar dietes, controlar la qualitat de l’alimentació de les persones, analitzar-ne els comportaments alimentaris i programar i aplicar activitats educatives que millorin els hàbits d’alimentació de la població.

+ Informació

Seminari de Vic (Privat)
Eva Bosch Cañada
dietetica@seminarivic.cat

Enquesta

Valora la web