Logo Capsula M

Oferta formativa / Formació Professional / Cicles Formatius

Programació de la producció en fabricació mecànica

CFGS

El títol de Tècnic Superior en Programació de la producció en fabricació mecànica està orientat al desenvolupament de la representació gràfica en el disseny mecànic (CAD 2D i 3D), a la fabricació industrial (CNC, CAD/CAM), entre molts altres processos de producció i control.

+ Informació

La Salle Manlleu (Concertat)
Beatriu Fernández
93 850 60 64

Enquesta

Valora la web