Logo Capsula M

Oferta formativa / Formació Professional / Cicles Formatius

Aprofitament i Conservació del Medi Natural. FORESTAL

CFGM

Amb aquests estudis s’assoleix el nivell necessari per a realitzar les tasques pròpies de l’activitat forestal, com també les de vigilància, manteniment i protecció del medi natural, en condicions adequades de seguretat i higiene i alhora conservant el medi productiu. També capacita per al maneig i el manteniment en ús de la maquinària i els equips necessaris, a més d’organitzar i gestionar una explotació forestal de tipus familiar.

+ Informació

QUINTANES (Concertat)
efa@quintanes.com
938502441

Enquesta

Valora la web