Logo Capsula M

Oferta formativa / Formació Professional / Cicles Formatius

Instal.lacions de Telecomunicacions

CFGM

Aquests estudis postobligatoris capaciten per muntar, fer el manteniment de  les instal·lacions i els equips; muntar o ampliar equips informàtics i perifèrics i instal·lar o configurar programari base, sistemes operatius i aplicacions en condicions de qualitat i seguretat; muntar les canalitzacions, el cablatge, els armaris, suports, etc., i instal·lar les càmeres, els processadors de senyal, les centraletes, amb eines de programació.

+ Informació

Institut de Vic (Públic)
Anna Mesalles
93 889 18 78

Enquesta

Valora la web