Logo Capsula M

Oferta formativa / Formació Professional / Cicles Formatius

Direcció de cuina

CFGS

Aquests estudis postobligatoris capaciten per dirigir i organitzar
la producció i el servei en cuina, determinant ofertes i recursos, controlant les activitats pròpies de l’aprovisionament, producció i servei, complint els objectius econòmics, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscs laborals i protecció ambiental.

+ Informació

EHO (Públic)
Lourdes Pujol
938 870 854

Enquesta

Valora la web