Logo Capsula M

Oferta formativa / Formació Professional / Cicles Formatius

Gestió forestal i del medi natural

CFGS

Aquests ensenyaments consisteixen en programar, organitzar, supervisar i realitzar, en el seu cas, els treballs al bosc i en vivers, controlant i protegint el medi natural i capacitant, les persones per a la conservació i millora ambiental, aplicant els plans de qualitat de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental d’acord amb la legislació vigent.

+ Informació

QUINTANES (Concertat)
efa@quintanes.com
938502441

Enquesta

Valora la web