Logo Capsula M

Oferta formativa / Formació Professional / Cicles Formatius

Producció Agropecuària

CFGM

Amb aquests estudis s’obté la capacitació per obtenir productes i subproductes agropecuaris atenent a criteris de qualitat i rendibilitat, fent operacions de producció i de manteniment d’instal•lacions i equips, aplicant la legislació de protecció ambiental, de prevenció de riscos laborals, de benestar animal i seguretat alimentària.

+ Informació

QUINTANES (Concertat)
efa@quintanes.com
938502441

Enquesta

Valora la web