Logo Capsula M

Oferta formativa / Formació Professional / Cicles Formatius

Transport i logística

CFGS

Aquests estudis capaciten per organitzar, gestionar i controlar les operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l’àmbit nacional i internacional, i per planificar i gestionar les activitats logístiques d’una empresa, d’acord amb la normativa vigent i els objectius establerts per la direcció de l’empresa, en el marc de la qualitat, seguretat i respecte pel medi ambient

+ Informació

Institut de Vic (Públic)
Anna Mesalles
93 889 18 78

Enquesta

Valora la web