Logo Capsula M

Oferta formativa / Formació Professional / Cicles Formatius

Mecatrònica industrial

CFGS

El títol de Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial està orientat a configurar, optimitzar sistemes mecatrònics industrials i desenvolupar plànols i esquemes, utilitzant les eines gràfiques de disseny assistit per ordinador.

+ Informació

On estudiar-ho:

INS Vic
La Salle Manlleu

INS Vic

INS Vic (Públic)
Anna Mesalles
938 891 878

La Salle Manlleu

La Salle Manlleu (Concertat)
Beatriu Fernández 
93 850 60 64 

Enquesta

Valora la web