Màrqueting i publicitat

CFGS

Aquests estudis capaciten per definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i a promocionar i fer publicitat dels productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els materials publicitaris i promocionals i necessaris.

Institut de Vic (Públic)
Anna Mesalles
93 889 18 78

Valora la web