Logo Capsula M

Oferta formativa / Formació Professional / Cicles Formatius

Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

CFGS

L’estudiant del CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma aprèn a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’usabilitat, jugabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Aprèn les bases de programació i de gestió de bases de dades, gestió de projectes, interfaces, i la gestió d’aplicacions empresarials amb accés a bases de dades, aplicacions a client o aplicacions d’entretaniment.

+ Informació

TEKNOS (Privat)
Sònia Moreno
campusprofessional@uvic.cat
938 81 55 31

Enquesta

Valora la web