Logo Capsula M

Oferta formativa / Formació Professional / Cicles Formatius

Ensenyament i Animació Socioesportiva

CFGS

Aquests estudis postobligatoris capaciten per elaborar, gestionar i avaluar projectes d’animació fisicoesportius per a tot tipus d’usuaris, programant i dirigint les activitats d’ensenyament, d’inclusió socoesportiva i de temps lliure.

+ Informació

On estudiar-ho:

CEES
INS Antoni Pous i Argila

INS Antoni Pous i Argila

INS Antoni Pous i Argila (Públic)
Iolanda Salamanca
938 51 37 05

CEES

CEES (Privat)
Pere Puig
600 57 25 08

Enquesta

Valora la web