Logo Capsula M

Oferta formativa / Formació Professional / Cicles Formatius

Paisatgisme i medi rural

CFGS

Aquests estudis capaciten per desenvolupar projectes de jardins i zones verdes i gestionar la producció de plantes i la producció agrícola, mitjançant la supervisió de les tasques, la programació i l’organització dels recursos materials i humans disponibles aplicant criteris de rendibilitat econòmica i complint amb la normativa ambiental, de producció ecològica, producció en viver, control de qualitat, seguretat alimentària i prevenció de riscos laborals.

+ Informació

QUINTANES (Privat)
efa@quintanes.com
938502441

Enquesta

Valora la web