Logo Capsula M

Oferta formativa / Formació Professional / Cicles Formatius

Conducció de vehicles de transport de carretera

CFGM

Aquests estudis postobligatoris capaciten per conduir vehicles de transport per carretera, complint les normes de circulació, seguretat vial i de transport establertes, així com la normativa d’àmbit europeu i altres funcions relacionades amb l’atenció a passatgers, la supervisió i les operacions de càrrega, l’operativa de magatzem i la distribució de paqueteria, ajustant-se a procediments establerts segons els requeriments de qualitat, seguretat i protecció ambiental establerts.

+ Informació

Institut de Vic (Públic)
Anna Mesalles
93 889 18 78

Enquesta

Valora la web