Logo Capsula M

Oferta formativa / Formació Professional / Cicles Formatius

Gestió de vendes i espais comercials

CFGS

Aquests estudis capaciten per gestionar les operacions comercials de compravenda i distribució de productes i serveis, i organitzar la implantació i animació d’espais comercials segons criteris de qualitat, seguretat i prevenció de riscos, d’acord amb la normativa vigent

+ Informació

Institut de Vic (Públic)
Anna Mesalles
93 889 18 78

Enquesta

Valora la web