Logo Capsula M

Oferta formativa / Formació Professional / Cicles Formatius

Automatizació i robòtica industrial

CFGS

Aquests estudis capaciten per desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d’instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i posada en marxa d’aquests sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots.

+ Informació

Institut de Vic (Públic)
Anna Mesalles
93 889 18 78

Enquesta

Valora la web