Treballes amb i per les persones joves?
Aquest apartat t’interessa!

Aquest apartat va adreçat als professionals que treballem amb persones joves.

Hi podeu trobar:

També us recordem que a cada apartat del web (Treball, Educació, Habitatge, etc.), també hi podeu trobar contingut útil. Així com la pàgina web de Càpsula, acabada de sortir del forn i que està pensada per faciltiar-vos la vostra tasca com a orientadors/es!

Programa Referents d’Ocupació Juvenil

El programa de Referents d’Ocupació Juvenil treballa amb l’objectiu de facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional.

Per poder aconseguir aquest objectiu es fa un treball transversal i en xarxa entre els diferents agents del territori que treballen amb persones joves. Tot i que els referents, s’ubiquen principalment a l’Oficina Jove d’Osona, també es descentralitzen per poder oferir els seus serveis a diferents municipis de la comarca.

Les persones destinatàries del programa, són les joves entre 16 i 29 anys, i especialment aquelles persones de menys edat amb especials dificultats per motius personals o socials i amb major necessitat d’assessorament i acompanyament.

Aquí us facilitem la cartera de serveis dels Referents d’Ocupació Juvenil d’Osona, per tal que pugueu conèixer tot el que aquest programa pot oferir, i les possibilitats de col·laboració amb els municipis.

A continuació adjuntem la Cartera de Serveis dels ROJ perquè el pogueu conèixer amb més profunditat el programa.

Servei de prevenció i acció comunitària

QUÈ ÉS EL SERVEI?

El Servei de prevenció i acció comunitària del Consorci de Serveis Socials d’Osona és un recurs tècnic comarcal que té com a principal objectiu promoure actuacions i programes per a la prevenció i la reducció de riscos derivats del consum de substàncies i l’ús de les pantalles a través d’una metodologia d’intervenció comunitària.

El servei parteix de la voluntat d’implementar en el seu desenvolupament, el treball en xarxa i col·laboratiu amb tots els agents implicats i la comunitat, impulsant grups de treball i noves metodologies que afavoreix una intervenció integral i amb major impacte tant a nivell individual com de comunitat.

QUÈ T’OFEREIX?

A QUI VA ADREÇAT?

CONTACTE:

Sílvia Rovira (Educadora social)
sroviram@cssosona.cat
93 883 41 14 – 683 16 12 20

Programa INTABOO

QUÈ ÉS INTABOO?

Intaboo és un recurs preventiu per atendre, de forma individual i grupal, els riscos associats al consum de drogues i l’abús en l’ús de les pantalles en joves. Alhora respon dubtes, i gran o petits interrogants sobre Identitat de gènere i igualtat.

Intaboo és un recurs gestionat i coordinat de forma conjunta per l’Oficina Jove d’Osona, l’Oficina tècnica d’igualtat de gènere i LGTBI d’Osona i el Consorci de Serveis Socials.

QUÈ T’OFEREIX?

Activitats Formatives:

Espai Intaboo: Atenció, orientació i assessorament individual i familiar

Assessorament tècnic (i xarxa i comunitat)

A continuació adjuntem l’arxiu del projecte INTABOO perquè el pugueu conèixer amb més profunditat.