Beques salari Ítaca-Banco Santander (UPF)

Per a estudiants amb dificultats econòmiques greus que iniciïn els seus estudis universitaris de grau en un centre propi de la Universitat Pompeu Fabra. La beca comprèn el pagament de 600 euros mensuals durant 9 mesos. Inclou la matrícula gratuïta.

Beques salari Ítaca-Banco Santander (UdG)

Per a estudiants amb dificultats econòmiques greus que iniciïn o continuïn els seus estudis universitaris de grau en un centre propi de la Universitat de Girona. La beca comprèn el pagament de 600 euros mensuals durant 10 mesos, renovables durant els anys de durada d’un grau, complint els requisits. Inclou la matrícula gratuïta dels crèdits […]

Beques salari Ítaca-Banco Santander (UAB)

Per a estudiants amb dificultats econòmiques greus que iniciïn els seus estudis universitaris de grau en un centre propi de la Universitat Autònoma de Barcelona. La beca comprèn el pagament de 500 euros mensuals durant 10 mesos (renovables durant els anys de durada del grau, complint els requisits). Inclou la matrícula gratuïta.

Beca Equitat

Reducció del preu de la matrícula (crèdits ordinaris matriculats per primera vegada), en funció de la renda familiar. Es recomana sol·licitar-la simultàniament amb la beca general del Ministeri (si et concedeixen la del Ministeri, et denegaran la Beca Equitat, perquè no són compatibles).

Beca de caràcter general del Ministeri (estudis inversitaris)

Beca per a estudis universitaris del Ministeri d’Educació i Formació Professional. A més de la beca de matrícula, podem rebre més ajuda en funció del nivell de renda familiar, de la residència i de l’excel·lència acadèmica. A Catalunya les gestiona l’AGAUR.

Beca “Oportunitat al Talent”.

Beques i ajuts per a estudiants i titulats universitaris, de nacionalitat espanyola, amb una discapacidad legalment reconeguda igual o superior al 33%. Modalitats:

ApadrinaTIC

Beques i mentories impulsades pel Cercle Tecnològic de Catalunya per a estudiants de graus i màster TIC de les universitats catalanes, per tal de facilitar la seva inclusió al món laboral.