Recursos rurals

Beques salari Ítaca-Banco Santander (UdG)

Per a estudiants amb dificultats econòmiques greus que iniciïn o continuïn els seus estudis universitaris de grau en un centre propi de la Universitat de Girona.

La beca comprèn el pagament de 600 euros mensuals durant 10 mesos, renovables durant els anys de durada d’un grau, complint els requisits. Inclou la matrícula gratuïta dels crèdits matriculats per primera vegada en cada curs del grau. Aquest grau ha de ser impartit per un centri propi de la Universitat de Girona.

Terminis:
Convocatòria anual. Consultar la web del Banc Santander / Universitat de Girona.

Ens:
Banc Santander / Universitat de Girona.

Telèfon:
915 123 123