Logo Capsula M

Oferta formativa / Formació Professional

Programes de Formació i Inserció (PFI)

Els Programes de Formació i Inserció s’adrecen a persones joves d’entre 16 i 21 anys que finalitzen l’educació secundària obligatòria (ESO) sense haver obtingut el graduat.

L’objectiu dels PFI és proporcionar la formació bàsica i professional necessària per a la incorporació al món laboral o per a l’accés posterior a un cicle de formació professional de grau mitjà (si se’n supera la prova d’accés o s’obté una nota igual o superior a 8).

Els PFIs s’estructuren en mòduls de formació professional per a l’adquisició de competències professionals pròpies de la modalitat escollida (que combinen hores lectives dins el centre educatiu i hores de formació pràctica en empreses), mòduls de formació general per a l’adquisició de competències instrumentals bàsiques, així com accions de seguiment i orientació a l’alumne. 

+ Informació

Programes de Formació i Inserció

Enquesta

Valora la web