Logo Capsula M

Oferta formativa / Formació Professional / PFI

Auxiliar en vivers i jardins

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars en cultius, en producció de planta en hivernacles o en centres de jardineria, col·laborant en la preparació del terreny i en la implantació i manteniment de jardins, parcs i zones verdes, així com rebre i condicionar flors i plantes. 

PTT Manlleu
Martina Gil
673 835 975 / 93 850 65 00 

Enquesta

Valora la web