Logo Capsula M

Oferta formativa / Formació Professional / PFI

Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars en el muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques i d’aigua i gas, així com en el muntatge o desmuntatge d’aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització.

Mòduls de formació professional: 

  • Instal·lacions elèctriques i domòtiques  
  • Instal·lacions de telecomunicacions  
  • Operacions de fontaneria  
  • Prevenció Riscos Laborals 
  • Projecte Integrat 
  • Formació en centres de treball

Per més informació:

PTT VIC
Ester Cremades, Vanessa Coma i Mele Martínez
938862100 (Demanar per PFI)

Enquesta

Valora la web