Notícies

Subvencions a entitats de l’àmbit d’Igualtat i Feminismes

S’han publicat les convocatòries ordinàries de subvencions per a activitats d’entitats que creditin, d’alguna manera, el seu compromís amb el foment de la igualtat de gènere i desenvolupin algun dels següents programes :

  • Programa per al foment de la democratització de les cures, de noves formes d’organització del temps i de l’equitat en els treballs.

  • Programa de prevenció i suport per a l’erradicació de les violències masclistes.

  • Programa de prevenció de l’LGBTI-fòbia i d’atenció i acompanyament a les persones LGBTI+.

  • Programa per a la promoció dels drets humans.

  • Programa per a la igualtat de tracte i la no-discriminació.

  • Programa per a la igualtat de drets, reconeixement, oportunitats i participació en l’àmbit de les migracions, el refugi i l’antiracisme.

Podeu consultar les bases reguladores a la web i s’ha habilitat un formulari de contacte per a resoldre dubtes.

També podeu visualitzar el vídeo explicatiu de la convocatòria de subvencions per a entitats per al finançament dels projectes en els àmbits d’igualtats i feminismes.

D’altra banda, pel que fa a l’Institut Català de les Dones, adscrit al Departament d’Igualtat i Feminismes, també publicarà properament la seva Ordre de bases reguladores i portarà a terme una Convocatòria anual 2022 i una Convocatòria bianual 2023-2024, amb uns calendaris similars, amb tots els passos.