Recursos rurals

Programa d’ajuda a la compra d’habitatge en municipis o nuclis de població igual o inferior a 10.000 habitants

Fins a 10.800€ per comprar un habitatge (primera residència) de menys de 120.000€, en municipis o nuclis de 10.000 habitants o menys, per a joves fins a 35 anys amb pocs recursos econòmics.

Terminis:
Inclós al "Pla Estatal d'Habitatge 2022-2025". Pendent de convocatòria a Catalunya.

Ens:
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Gobierno de España)

Telèfon:
915 977 000