Recursos rurals

Prestacions econòmiques d’especial urgència per a l’habitatge

Diversos ajuts econòmics fer possible la permanència en l’habitatge o l’accés a un de nou per pèrdua de l’habitatge habitual.

Ens:
Generalitat de Catalunya.

Telèfon:
012