Recursos rurals

PARLA 3

Modalitat A: cobreix les despeses de matrícula per a proves d’acreditació de nivell B2 (CLUC, pròpies d’universitats o escoles oficials d’idiomes) en una tercera llengüa (anglès, francès, alemany o italià).

Modalitat B: ajuts per fer cursos de terceres llengües (Institut Obert de Catalunya, universitats catalanes i escoles oficials d’idiomes), de nivells entre A2 i B2.

Terminis:
Convocatòria anual. Consultar la web de l'Agència de Gestiò d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Generalitat de Catalunya).

Ens:
Agència de Gestiò d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Generalitat de Catalunya).

Telèfon:
012