Recursos rurals

Àrea d’Habitatge d’Osonament

Dóna resposta a les necessitats d’habitatge de les persones amb problemàtica de salut mental, tant en el propi domicili (suport d’autonomia a la llar) com a nivell residencial (Llar Residència de Manlleu i llars amb suport).

Ens:
Osonament

Telèfon:
938 895 059