Recursos rurals

Ajuts per afavorir l’autoocupació

Import fix de fins a 15.120 € per a cada jove que iniciï i mantingui una activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma per compte propi durant un mínim de 18 mesos ininterromputs.

Terminis:
Convocatòria anual. Consultar web del Departament Empresa i Treball.

Ens:
Departament Empresa i Treball (Generalitat de Catalunya)

Telèfon:
012