Recursos rurals

Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT)

Fins a 1.000€ per a costejar les despeses i tràmits administratius relacionats amb la finalització de la tesi doctoral. La tesi ha d’estar escrita en català.

Terminis:
Convocatòria anual. Consultar la web de l'Agència de Gestiò d'Ajuts Universitaris i de Recerca.

Ens:
Agència de Gestiò d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Generalitat de Catalunya)

Telèfon:
012