Notícies

Programa d’ajuts per al foment de l’autoocupació de joves

Ajut econòmic a les persones joves que inicien una activitat econòmica o professional com a persones treballadores autònomes que els permeti mantenir el seu projecte d’emprenedoria a llarg termini i que contribueixi a la disminució de l’atur entre el col·lectiu jove. Aquest programa està cofinançat pel
Fons Social Europeu Plus.

Aquest ajut es dirigeix a joves entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) donats d’alta al registre del programa de Garantia Juvenil, en situació “Inscrit beneficiari”, el dia anterior o el mateix dia de la data d’inici de la seva activitat com a treballador o treballadora autònom.

Només podran acollir-se a aquests ajuts els joves que s’hagin donat d’alta com a autònoms des de l’1 de gener de 2023 fins el dia abans de presentar la seva sol·licitud de subvenció.

El termini de presentació de sol·licituds començarà el 18 de juliol, a les 9:00 hores, i finalitzarà el 20 de setembre, a les 15:00 hores.

Els jovent interessat en participar d’aquest ajut pot fer les seves consultes a: treballautonom.treball@gencat.cat o a la web treball.gencat.cat i fer la sol·licitud AQUÍ.