Notícies

Presentació del programa Ocell de foc.

El Servei de Joventut del Consell Comarcal està dins el programa Ocell de Foc el qual te com objectiu oferir atenció a joves, especialment als que presenten malestar emocional, per millorar la seva autonomia personal i facilitar la consecució dels seus objectius de vida. El programa  finançat pel departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, i que a Osona i el Berguedà s’està portant a terme amb una aliança d’entitats impulsores i executores formada per Osonament -com entitat guia-, Fundació privada Horitzó del Berguedà, Fundació Projecte i Vida, Servei de Joventut del Consell Comarcal d’Osona, Consell Comarcal del Berguedà, Consell Esportiu d’Osona i Associació cultural la Clota a les Adoberies.

El projecte es va presentar al Consell Comarcal d’Osona amb els representants dels ens i entitats que formen part del nucli Ocell de Foc Osona-Berguedà.

El programa, que a Osona i el Berguedà es va iniciar el 20 de desembre de 2022, té per objectiu fomentar projectes que promoguin l’atenció a persones joves d’entre 16 i 30 anys, especialment aquelles amb malestar emocional, per assolir una millora de la qualitat de vida i  la recuperació del seu itinerari formatiu i posterior inserció laboral.

A Osona i el Berguedà, la previsió és atendre 2.000 joves en dos anys, el 15% de les quals amb malestar emocional i/o problemàtiques de salut mental. El pressupost que s’hi destina és de 380.000 euros. A nivell de país, el projecte compta amb un pressupost de 9,9 milions d’euros, amb la voluntat d’arribar anualment a 20.000 joves, 3.000 dels quals amb problemes de salut mental o malestar emocional.