Notícies

PREINSCRIPCIONS ALS CICLES FORMATIUS I ALS PFI, PER AL CURS 2022-2023

Si el proper curs 2022-23 vols estudiar un cicle formatiu de grau mitjà  (CFGM) o superior (CFGS); o bé, cursar un Programa de Formació i Inserció, cal que estiguis alerta als diferents períodes de preinscripció i fer el tràmit durant el termini que et correspongui.                                                                                                                                           

La preinscripció als cicles de grau mitjà serà del 20 al 26 d’abril per a l’alumnat que ara està fent 4t d’ESO o programes de formació i inserció (PFI). I del 17 al 23 de maig, per a la resta de l’alumnat que vulgui accedir al grau mitjà.

Pel que fa a la preinscripció als cicles de grau superior hi ha una única data: del 25 al 31 de maig.

I en el cas dels Programes de Formació i Inserció (PFI), la presentació de sol·licituds per a la preinscripció serà del 2 al 13 de maig de 2022.

És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d’aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l’hora d’obtenir la plaça.

Pots trobar més informació i accés als tràmits als següents enllaços:

Preinscripció als Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)

Preinscripció als Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

Preinscripció als Programes de Formació i Inserció (PFI):