Notícies

ENCARA NO CONEIXES OCELL DE FOC?

Des d’Ocell de Foc volem vetllar pel benestar emocional dels i les joves tant en la seva vida professional com personal. Treballem des de la sensibilització, prevenció i acompanyament en temes de salut mental de tots els i les joves entre 16 i 30 anys de la Comarca d’Osona i Berguedà.

Objectius principals del programa:

  • Construir una xarxa comunitària de recursos orientats a joves. 
  • Sensibilitzar, prevenir i lluitar contra l’estigma de la salut mental a nivell comunitari.
  • Donar suport al malestar emocional dels joves. 
  • Acompanyar i empoderar els joves per la construcció d’una vida independent, autònoma i de qualitat.

Línies de treball:

  1. Servei d’informació i prevenció en lluita contra l’estigma de Salut mental 
  2. Serveis d’atenció grupal 
  3. Servei niu de projectes i iniciatives juvenils
  4. Punts de trobada del nucli ocell de foc 
  5. Servei de coaching i assessorament als/les joves 
 

Per posar-vos en contacte amb el nostre programa ho podeu fer a través de:

Tel. 621 256 153

E-mail: ocelldefocosonabergueda@osonament.cat