Notícies

Oberta la borsa de tècnics/ques pels Serveis Comarcals de Joventut i Educació

Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud de manera telèmatica, via el web www.ccosona.cat mitjançant instància genèrica, o de manera presencial. El termini de presentació de sol·licituds és el dia 10 de març de 2021.
Cal adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:

  • Fotocòpia del títol exigit
  • Fotocòpia del document d’identitat
  • Fotocòpia del permís de conduir
  • Fotocòpia del document que acrediti els coneixements de català i/o castellà, si escau.
  • Currículum vitae

Es poden consultar les bases reguladores del procés de selecció al tauler d’edictes electrònic del web www.ccosona.cat i al BOPB.