Notícies

Les polítiques de joventut a Osona avancen amb una mirada interseccional

El servei de Joventut del Consell Comarcal d’Osona ha participat aquest divendres 11 de novembre alXXII Fòrum d’Estudis sobre la Joventut, organitzat per la Direcció General de Joventut – Agència Catalana de la Joventut.

Amb el nom“Joventut i interseccionalitat: poder, privilegis i eixos de desigualtat”el fòrum s’ha centrat enguany en l’enfocament interseccional, que contempla que la societat és cada vegada més diversa i les polítiques públiques, tot i que siguin universals, no han de ser homogènies per poder donar una resposta ajustada i integral a les necessitats de cada receptor. Durant la jornada es va fer un repàs dels eixos de desigualtat que generen desavantatges i discriminacions entre les persones joves, es van presentar experiències de moviments socials i de l’administració que estan portant a la pràctica la perspectiva interseccional i es van presentar materials relacionats.

Aquest enfocament interseccional està present en el plantejament i desenvolupament de la nova estratègia d’emancipació juvenil i del nou Pla Nacional de Joventut. En aquest sentit, el Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal d’Osona està alineat amb aquesta manera de concebre i de desplegar les polítiques de Joventut de Catalunya i que actualment es troba en un punt de maduresa. Amb la voluntat d’aplicar aquest enfocament a les polítiques juvenils comarcals, el treball de màster de la tècnica responsable de Joventut, Gemma Collell, anomenat “L’enfocament interseccional i d’acció comunitària de les polítiques juvenils d’Osona”, serà una eina que aportarà estratègies per aplicar a la pràctica diària aquest nou enfocament.

En els propers mesos, des del Servei Comarcal de Joventut hi ha previst comptar amb diverses accions juvenils a la comarca que vetllen per aplicar la interseccionalitat en el seu plantejament i execució.

Consulteu els documents d’interès: