Notícies

La guia 3 voltes feministes als equipaments juvenils

Guia 3 voltes feministes als equipaments juvenils

L’Agència Catalana de la Joventut ha editat la guia 3 voltes feministes als equipaments juvenils que fa un compendi de diferents experiències municipals i comarcals en el marc del programa “3 Voltes”, sobre assessorament a equipaments juvenils per transformar els espais i les relacions que s’hi donen des d’una perspectiva feminista i de diversitat sexual i de gènere. La Guia està disponible en línia. 

Aquest nou recurs permetrà revisar i fer una diagnosi integral de l’equipament a tots els nivells, tenint en compte les desigualtats estructurals entre homes i dones, el binarisme de gènere i la norma heterosexual. Ha de ser també un material que faciliti la reflexió i ha d’ajudar a refermar el compromís per eradicar qualsevol acte discriminatori masclista i LGBTI-fòbic. 

Què trobareu en aquesta Guia? 

Si voleu conèixer la Guia en profunditat, i el procés d’elaboració, podeu consultar el web. En aquest espai virtual trobareu recursos per fer una diagnosi del vostre equipament en clau de gènere i eines per reflexionar sobre les relacions i el vincle que s’estableix amb les persones joves i sobre quin tipus de referent sou. 

Com a complement, teniu disponibles quatre vídeos que us poden servir per exemplificar o concretar allò que proposa la guia. Per últim, cal destacar l’apartat dedicat a les proposes de transformació i una secció final amb recursos.