Notícies

Abonament gratuït per a viatgers freqüents per als Serveis de Rodalies de Catalunya

A fi de fomentar el transport públic i reduir l’ús del vehicle privat, s’ha creat un NOU ABONAMENT GRATUÏT PER A VIATGERS FREQÜENTS bonificat per als Serveis de Rodalia de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida i per als Serveis Regionals de Rodalies de Catalunya.

A partir del 24 d’agost pot obtenir-se un nou abonament quadrimestral gratuït per als viatgers freqüents amb les següents característiques:

 • Personal i intransferible
 • Viatges il·limitats
 • Vàlid des de l’1 de setembre al 31 de desembre de 2022
ADQUISICIÓ

L’abonament podrà obtenir-se a partir del 24 d’agost de 2022 a través dels següents canals:

• Màquines autovenda de les estacions

• Taquilles de les estacions

• App Renfe Cercanías 

Servei de Rodalia de Barcelona

 • Vàlid per a viatges il·limitats en qualsevol origen destinació del Servei de Rodalia de Barcelona.
 • Import de 10 € per abonament, en concepte de fiança, independentment de l’origen i destinació del trajecte recorregut.
 • A l’import de la fiança se li podrà aplicar, si escau, exclusivament el descompte de Família Nombrosa o Monoparental.

Serveis Regionals de Catalunya

 • Un abonament per origen destinació.
 • Vàlid per a viatges il·limitats, en tots dos sentits, entre l’origen i destinació sol·licitada pel client.
 • Import de 20 € per abonament, en concepte de fiança.
 • A l’import de la fiança se li podrà aplicar, si escau, exclusivament el descompte de Família Nombrosa o Monoparental.

Serveis de Rodalia de Tarragona, Girona i Lleida

 • Un abonament per origen destinació.
 • Vàlid per a viatges il·limitats, en tots dos sentits, entre l’origen i destinació sol·licitada pel client.
 • Import de 10 € per abonament, en concepte de fiança.
 • A l’import de la fiança se li podrà aplicar, si escau, exclusivament el descompte de Família Nombrosa o Monoparental.

RESTA DE TÍTOLS DE RODALIES DE CATALUNYA

En el període de comercialització del nou Abonament Gratuït per a viatgers freqüents, se suspèn la venda de la resta dels abonaments habituals de Renfe-Rodalies de Catalunya, si bé, aquells que hagin estat adquirits amb anterioritat mantindran la vigència amb la qual han estat adquirits i podran utilitzar-se. Es manté la venda dels títols d’Anada i Anada i Tornada amb les tarifes actuals i dels títols integrats d’ATM de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, amb els corresponents preus bonificats.

Per facilitar la comunicació amb els clients, Renfe ha posat en funcionament una línia telefònica específica, 91 919 15 67, per informar d’aquests abonaments gratuïts.

Podeu consulteu la web: https://rodalies.gencat.cat/ca/detalls/article/Abono-gratuito o https://rodalies.gencat.cat/web/.content/01_Actualitat/2022/08_08-Abono-gratuito/Grafica_Info-Web_Abono-Gratuito-Rodalies_CAT.pdf per més informació.