Sol·licitud de tallers Intaboo

Recomanem complimentar la sol·licitud conjuntament amb el professional referent de Serveis Socials/Joventut. Alhora de fer la sol·licitud tingueu presents els tallers que vau realitzar el curs passat, així com, els que s'ofereixen municipalment i d'altres agents del territori.

Intaboo, dubtes, respostes, sortides
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Es pot demanar un taller de cada
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Es pot demanar un taller per bloc
BATXILLERAT, CICLES I PFI
Es pot demanar un taller de cada però no es pot repetir el grup classe (En cas que el centre disposi tant de Batxillerat com de Cicles Formatius caldrà fer dues sol·licituds diferents)
DADES DEL CENTRE
Persona de contacte amb intaboo 1
Persona de contacte amb intaboo 2
Proposta de data i hora per venir a presentar el mapa de recursos al claustre o equip d’orientació del centre.
Compromisos d’execució del programa Intaboo
 • Assistència a la formació per professorat: Assistència com a un mínim d'una persona del personal docent del centre, a un dels tallers del Cicle de tallers per professorat d’INTABOO. Aquests tallers estan dissenyats per capacitar els/les educadors/es en les últimes tècniques i estratègies de prevenció.
 • Participació en els tallers dirigits a l’alumnat: Un/a docent del centre (el tutor/a del grup a poder ser) haurà d'estar present i participar activament en cada taller impartit, a no sé que l’entitat executora indiqui, en algun moment, el contrari, per tal de facilitar la dinàmica del grup. Aquest compromís inclou la col·laboració en la dinàmica del taller, el suport en la gestió del grup així com la possible continuïtat del treball durant el curs.
 • Compromís per a la presentació del Programa INTABOO i dels recursos preventius al respectiu centre educatiu a través de les reunió de claustre o altres formats a acordar amb els referents del Programa Intaboo i del territori/municipi.
 • El centre haurà de designar dos referents per coordinar i agendar a través de correu electrònic la implementació dels tallers preventius amb les entitats.
 • El professorat realitzarà, conjuntament amb l’alumnat, l’enviament del qüestionari de valoració dels tallers INTABOO, proporcionant retroalimentació sobre el seu impacte i efectivitat.
 • Es fomentarà la coordinació, innovació i la proposta de noves activitats o projectes que puguin enriquir el programa INTABOO i adaptar-se millor a les necessitats específiques de l’alumnat i de tota la comunitat educativa. Així mateix es podrà sol·licità assessorament tècnic o individual per abordar aquells casos específics que així ho requereixin.
 • Estic assabentat/da que el cost aproximat de cada sessió és d'uns 100€/l'hora i es finança de forma coordinada a través de recursos de diferents administracions locals.
  Informació bàsica de protecció de dades Responsable del tractament: Consell Comarcal d’Osona - 15 RAT. Serveis de Joventut
  Finalitat: registre de dades de participants en activitats de Joventut.
  Legitimació: consentiment de la persona interessada. Destinataris: administracions públiques, ajuntaments i Generalitat.
  Cessió de dades: Les dades personals seran cedides al Consorci d’Osona de Serveis Socials per la gestió de la línia formativa Intaboo.
  Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se al Consell Comarcal d’Osona.
  Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.ccosona.cat.

  Per qualsevol dubte o aclariment no dubteu a posar-vos en contacte amb Intaboo
  a través del correu de programespreventius@gmail.com o el telèfon 625245332