Notícies

Hem actualitzat la Guia de drets laborals

Des del Servei de Treball de l’Oficina Jove d’Osona, hem elaborat una guia de drets i deures laborals dirigida a joves i professionals de la comarca.

S’hi tracten els aspectes principals sobre la regulació laboral, els contractes de treball, els drets i deures laborals, les condicions del lloc de treball, les condicions sindicals i altres informacions pràctiques d’àmbit laboral com ara, com sol·licitar el número d’afiliació a la seguretat social, com llegir una nòmina o com fer una denúncia a Inspecció de Treball, entre d’altres.

Està actualitzada amb les novetats de l’última reforma laboral de l’any 2022.

Aquesta guia neix de la importància de donar a conèixer els drets laborals, tenint en compte que molts treballadors, especialment joves, no tenen coneixement de quins són ni com els afecten. És important remarcar que el coneixement i difusió de drets laborals és el primer pas perquè aquests siguin respectats, defensats i s’avanci per millorar constantment les condicions laborals.

Cal tenir en compte que, a causa de la complexitat de la legislació laboral, a la guia trobem, principalment, informació genèrica. Tenint en compte les especificitats que existeixen en les relacions laborals, des del Servei de Treball de l’Oficina Jove, estem a la disposició de joves i professionals per ampliar la informació que apareix a la guia, i donar suport en tots els dubtes. 

Podeu trobar la guia en format PDF AQUI i a l’apartat de Treball de la pàgina web osonajove.cat/treball/