Notícies

Guia laboral del Servei de Treball de l’Oficina Jove d’Osona

Des del Servei de Treball de l’Oficina Jove d’Osona, hem elaborat una guia pràctica i de fàcil lectura sobre drets laborals dirigida a joves i professionals de la comarca.

A la guia es tracten els aspectes principals sobre la regulació laboral, els contractes de treball, els drets i deures laborals, les condicions del lloc de treball, els sindicats i altres informacions pràctiques d’àmbit laboral.

Aquesta guia neix de la importància de donar a conèixer els principals drets laborals, tenint en compte que molts treballadors, especialment joves, no tenen coneixement de quins són ni com els afecten. Cal remarcar que el coneixement i difusió de drets laborals és el  primer pas perquè aquests siguin respectats i defensats.

Cal tenir en compte que, a causa de la complexitat de la legislació laboral, a la guia trobem, principalment, informació genèrica. Tenint en compte les especificitats que existeixen en les relacions laborals, des del Servei de Treball de l’Oficina Jove, estem a la disposició de joves i tècnics per ampliar la informació que apareix a la guia, i  donar suport en tots els dubtes.

Podeu trobar la guia en format PDF a l’apartat de Treball de la pàgina web www.osonajove.cat