Notícies

El servei de Joventut comarcal convidat a una jornada catalana d’interculturalitat per a professionals de Joventut i de civisme

El dijous 2 de març es va celebrar la jornada per a professionals “ Camins recorreguts i viscuts entorn de la interculturalitat” a les polítiques de Joventut, organitzat per l’Agència Catalana de la Joventut i destinada a persones tècniques de joventut i dinamitzadores cíviques de l’àmbit local i comarcal.

De la provincia de Barcelona es va convidar al servei de Joventut del Consell Comarcal d’Osona per explicar dos dels projectes resultants dels assessoraments en enfocament intercultural: per a l’elaboració del Pla Comarcal de Joventut vigent i pel redisseny del projecte Raid, reconvertit en el CODI: Cooperació, Diversitat i Igualtat.

També es van presentar projectes de la resta de províncies catalanes i de les terres de l’Ebre.

Després de set anys, amb el compromís ferm de treballar amb perspectiva intercultural des de l’Agència Catalana de Joventut, va proposar la jornada per realçar i treure profit dels assessoraments realitzats, ja que es compta amb projectes molt sòlids dels quals aprendre i en els quals basar-nos com a professionals, bones pràctiques que mostren que es poden fer, pensar i dinamitzar projectes satisfactòriament amb perspectiva intercultural, fins i tot quan les circumstàncies no són les ideals. Amb pocs recursos o en espais a priori sense diversitat cultural, professionals de joventut han engegat iniciatives amb un alt impacte.